Đà Nẵng: Chi hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đà Nẵng: Chi hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 8925 về thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 7,2 tỷ đồng.

Mục tiêu Đề án là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Thực hiện công tác đầu tư và triển khai xây dựng Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp của thành phố. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố. Hỗ trợ các vườn ươm trên địa bàn thành phố và khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ tối thiểu 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đối tượng hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập tại Đà Nẵng, có thời gian hoạt động không quá 5 năm, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chứng đối với công ty cổ phần.

Đà Nẵng: Chi hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập tại Đà Nẵng, có thời gian hoạt động không quá 5 năm, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chứng đối với công ty cổ phần là 1 trong các đối tượng được hưởng lợi từ đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"  do UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành

Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, truyền thông, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Đà Nẵng (vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức tăng tốc kinh doanh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học...) hoạt động hiệu quả, đáp ứng tiêu chí: Người đứng đầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định phê duyệt dự toán và thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng của Đề án, thực hiện các hoạt động như: Tổ chức cuộc thi Sáng tạo công nghệ dành cho học sinh THPT và Cuộc thi Ngày hội cộng đồng lập trình viên DevFest 2019.

Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố, tổ chức Hội thảo về công nghệ chế tạo Robot cho học sinh, sinh viên nhằm giới thiệu các công nghệ chế tạo robot và khuyến nghị công nghệ phù hợp với trình độ và điều kiện kinh tế trong chế tạo robot, tổ chức khóa đào tạo "Mạng công nghệ diện rộng công suất thấp LoRa phục vụ xây dựng thành phố thông minh"; tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam: trưng bày, giới thiệu các sản phẩm được sản xuất kinh doanh từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận